• Pacjent musi być klinicznie zdrowy. Nie powinien mieć wymiotów, biegunki lub innych dolegliwości. Stan pacjenta zbada i oceni lekarz przed zabiegiem.
  • Przed operacją nie podajemy zwierzęciu jedzenia przez: 12 godzin u psa, 8 godzin u kota.
  • Jeśli pacjent chorował lub był leczony prosimy o dostarczenie dokumentacji medycznej.
Lecznica Weterynaryjna Polna