2 października jest Światowym Dniem Zwierząt Hodowlanych, ustanowionym w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego.

Gandhi był on nie tylko walczącym o prawa ludzi ale i o
prawa zwierząt. Jest on także jednym z pierwszych autorytetów propagujących wegetarianizm.

W naszym otoczeniu mamy zwierzęta domowe, które darzymy troską i miłością. Ale musimy też pamiętać o wielu gatunkach zwierząt hodowlanych, które w wielkich liczbach utrzymywane są w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. Większość z nich jest zamknięta w olbrzymich, wielkoprzemysłowych fermach.

W miejscach tych, nie zawsze są spełniane warunki życia, pozwalające tym zwierzętom na bytowanie zgodnie z ich fizjologią i naturalnymi instynktami.

Należy pamiętać nie tylko o godnych warunkach hodowli zwierząt gospodarskich ale także o warunkach w jakich są zabijane. Ubój zwierząt w rzeźni powinien być prowadzony w
sposób ograniczający do minimum stres, cierpienie i przerażający strach przed śmiercią jaki towarzyszy każdej żywej istocie.

Powinniśmy mieć tego świadomość.

Lecznica Weterynaryjna Polna